Šaltinis

Į 30-38 klausimus atsakykite remdamiesi šaltiniu.

Ištrauka iš laivo žurnalo

Spalio 10 d. Žmonės nebetveria ir skundžiasi ilga kelione. Aš juos guodžiu ir primenu, koks atlyginimas jų laukia, aiškinu, kad jie be reikalo skundžiasi, nes aš vis vien keliausiu tolyn, kol atrasiu Indiją.

Spalio 12 d. Antrą valandą nakties pasirodė žemė. Rytą išlipu į mažą salelę. Išskleidžiu karalystės vėliavą, Karaliaus ir Karalienės vardu paskelbiu tą žemę Ispanijos nuosavybe (...)

Spalio 24 d. Išplaukiu į salą, kurią indėnai, plaukiantys su manim, vadina Kolba (Kuba). Indėnai sako, kad saloje daug perlų, aukso ir prieskonių (...)

Gruodžio 16 d. Espanjolos (Haičio) gyventojai neturi ginklų ir vaikšto visai nuogi. Jie tokie bailūs, jog nedrįso pulti trijų mūsų vyrų. Jie moka klausyti įsakymų ir paliepus dirbti. Ispanijoje iš jų bus galima padaryti apsišvietusius krikščionis.