Šaltiniai

Į 1-6 klausimus atsakykite remdamiesi šaltiniais A, B.

ŠALTINIS A

Piešinys pagal XVI a. satyrinę graviūrą
Piešinys pagal XVI a. satyrinę graviūrą

ŠALTINIS B. Ištrauka iš M. Liuterio tezių

Reikia mokyti krikščionis, kad tas, kuris mato vargšą ir, nėmaž nesirūpindamas juo, atiduoda pinigus indulgencijoms, kad jam pačiam būtų atleistos nuodėmės, tas vietoj popiežiaus suteikto nuodėmių atleidimo užsitraukia Dievo rūstybę.