Šaltinis

Į 21-27 klausimus atsakykite remdamiesi metraščiu.

Iš metraščio

Šiais metais buvo kautynės tarp karaliaus Jogailos Algirdaičio, krikštyto Vladislovu, ir didžiojo Lietuvos kunigaikščio Vytauto Kęstutaičio su vokiečiais <...>. Ir nukovė magistrą ir maršalą, ir komtūrus sumušė, ir visas jų, vokiečių, jėgas sumušė ir jų vokiškus miestus paėmė, ir tik trys miestai nepasidavė karaliui ir Vytautui. <...> Ir stovėjo prie Marijos miesto 8 savaites, ir paėmė prie jo du įstiprinimus, o trečio, aukščiausiojo miesto, nepaėmė; ir vienuolika su puse savaičių žygiavo po vokiečių žemę.