Šaltiniai

Į 1-8 klausimus atsakykite remdamiesi šaltiniais A, B ir C.

ŠALTINIS A

Didžiai prakilniam tėvui viešpačiui Jonui, Romos sosto aukščiausiajam kunigui, Gediminas, lietuvių ir daugelio rusų ir t. t. karalius. [...] Šiuo laišku pareiškiame [...] esame pasirengę visuose dalykuose jums paklusti ir priimti [...] [jūsų] tikėjimą, kad tik mūsų nevargintų [...] magistras ir broliai.

ŠALTINIS B

[Valdovas, sudaręs sąjungą su] Karalyste ir karaliene Jadvyga [...] įsipareigojo bet kokiu būdu atitraukti Lietuvos krašto žmones nuo [...] prietarų ir atvesti juos prie [...] tikrojo tikėjimo išpažinimo. [...] Karalius [...] įsakė užgesinti ugnį, kurią jie laikė amžina ir kurią sostinėje Vilniuje prižiūrėjo ir rūpestingai malkais kurstė žynys.

ŠALTINIS C

Vargu ar kada buvo užgriovęs [...] didesnis pavojus, susibūrus visuose pakraščiuose priešams. [,..] Susidariusiom aplinkybėmis, [...] pasiuntinybės akivaizdoje jis viešai priėmė šventąją krikščionybę ir raštu pripažino dovanojęs Jotvingijos, Žemaitijos, Kuršo ir Veizių kraštus. Po to buvo pasiųsti į Romą pasiuntiniai, kurie savo valdovo vardu turėjo [...] paprašyti karaliaus titulo ir vainiko.