Šaltiniai

Į 16-24 klausimus atsakykite remdamiesi šaltiniais A, B ir C.

ŠALTINIS A (Iš Lietuvos valdovo laiško)

1323 m. gegužės 26 d. [...] laiškas Liubeko, Rostoko, Zundo, Greifsvaldo, Štetino ir Gotlando piliečiams [...]. Skelbiame, jog mūsų žemė karališka malone yra laisva [nuo mokesčių], nuo muitų ir kelio prievolių visiems pirkliams, riteriams [...] bet kokios padėties amatininkams [...]; tegul jie atvyksta [į mūsų žemę] su vaikais, žmonomis ir galvijais, tegul ateina ir išeina pagal savo norą visiškai be jokio trukdymo [...]. Kad jūs mažiau abejotumėte dėl saugumo [...] esame pastatę dvi pranciškonų bažnyčias: vieną mūsų karališkajame mieste, vardu Vilnius, ir antrą Naugarduke, o trečią dominikonų, kad kiekvienas pagal savo apeigas galėtų garbinti Dievą.

ŠALTINIS B (Iš Alberto Vijūko-Kojelavičiaus Lietuvos istorijos)

Kol karalius kuo karščiausiai meldėsi ligi pamaldų pabaigos, Vytautas, iššokęs iš palapinės, puolė skubiai su lietuviais į kovos lauką ir su keturiasdešimt vėliavų užėmė dešinįjį sparną [...]. Magistras Ulrichas, būdamas tikras dėl savo pergalės ir nenorėdamas delsti, išsiuntė išdidžius žygūnus ir iškvietė karalių bei Vytautą į mūšį. [...] Po pergalingo mūšio įsakė [...] ugnimi ir kalaviju siaubti Prūsijoje viską, kas pasitaikys po ranka, o pagrindinės kariuomenės jėgos patraukė prie Marienburgo.

ŠALTINIS C (Iš Alberto Vijūko-Kojelavičiaus Lietuvos istorijos)

Su didele pagarba priėmė pasiuntinius Inocentas IV, o vainiką pasiuntė per Heidenreichą [...]; šis su Rygos arkivyskupu [...] pagal įprastas apeigas vainikavo naująjį karalių su šešiais šimtais didžiūnų apiplovę jį šventojo šaltinio vandeniu. Šventuoju Lietuvos ganytoju buvo paskirtas Vitas, Šv. Dominyko ordino [...] pasekėjas.