Šaltiniai

Į 16–23 klausimus atsakykite remdamiesi šaltiniais A, B ir C.

ŠALTINIS A (Iš IX a. valstiečio pasidavimo rašto)

Dievo vardu [...] atėjau į Anvilį, į viešą susirinkimą, dalyvaujant visiems žmonėms ir šlovingam grafui Teutboldui [...] ir ten jų akivaizdoje prašiau, o jūsų valia nusprendė, ir ne prievarta, ne apgaule, o savo laisva valia apjuosiau sprandą diržu ir atidaviau į Aliardo ir jo žmonos Ermengardos rankas valdyti savo laisvąjį turtą [...]. ir štai nuo šios dienos ir su manim pačiu, ir su mano palikuonimis jūs ir jūsų įpėdiniai galite daryti viską [...] valdyti, dovanoti ir į laisvę paleisti.

ŠALTINIS B (Iš Žano Ibelino knygos)

Kai kas nors [...] stoja aukščiausiojo karalystės senjoro vasalinėn priklausomybėn, jis turi atsiklaupti prieš šį, sudėti savo rankas ir, įdėjęs jas į senjoro rankas, tarti jam: „Sire, štai aš tampu jūsų artimiausiu vasalu už tokį ir tokį feodą [...]“. Senjoras neturi [...] liesti savo vasalo asmens ir feodo kitaip, kaip kurijai apsvarsčius ir leidus [...]. nes tarp senjoro ir vasalo nėra nieko, išskyrus ištikimybę, ir šią ištikimybę jie turi kruopščiai ir abipusiškai saugoti [...]. Vasalai turi atlikti savo senjorui [...] tarnybą, jo iškviesti, raiti ir apsiginklavę visose karalystės vietose [...].

ŠALTINIS C (Iš 1182 m. Reimso vyskupo chartijos Bomono miestiečiams)

2. Leidžiame visiems jums ir visiems kitiems, ten gyvenantiems, pirkti ir parduoti viską, ką norite, laisvai ir ramiai, nemokant mokesčių už vyną ir prekybos mokesčių.

9. [...] ir meras, ir prisiekusieji eis savo pareigas ilgiau kaip metus, tik visiems sutikus [...].

48. Jeigu kas pasislėps už miesto sienų dėl kokio nusikaltimo, išskyrus vagystę ir žmogžudystę, jį globos miesto bendruomenė ir laikys ten tol, kol jam bus paskirtas kitas prieglobstis. ir jeigu jis panorės, tai galės išsiteisinti nuo kaltinimo žmogžudyste ir plėšimu [...].