Šaltiniai

Į 16-26 klausimus atsakykite remdamiesi šaltiniais A, B, C ir D.

RELIGIJOS XI A. EUROPOJE

ŠALTINIS A (Iš Kvedlinburgo analų)

1009 metais šventas Brunonas, kuris vadinamas Bonifacijus, arkivyskupas ir vienuolis, antrais savo atsivertimo metais, Rusios ir Lietuvos (Lituae) pasienyje, pagonių trenktas į galvą, su 18 saviškių vasario 23 d. nukeliavo į dangų.

ŠALTINIS B (Iš popiežiaus Leono IX pasiuntinio kardinolo Humberto 1054 m. įteiktos bulės Bizantijos patriarchui Mykolui Keluarijui)

Bet mes negalime pakęsti tokio negirdėto Apaštališkojo Sosto šmeižto ir įžeidinėjimų <...> ir taip grindžiame (atskyrimą): Mykolas, patriarchas per prievartą, iš tiesų naujokas, vienuolio drabužį apsivilkęs tik iš žmogiškosios baimės, dabar sutepęs jį daugeliu didžiulių nusikaltimų, ir visi jo sekėjai, taip pat klystantys, nuo šiol prakeikiami sykiu su visais eretikais, su velniu ir jo angelais, jeigu neateis į protą.

ŠALTINIS C (Iš žydų poeto Elizerio ben Natano kronikos apie 1096 m. įvykius Maince)

Traukdami per Pareinės miestus, kur gyveno žydų, jie savo širdyje tarė: mes vykstame aplankyti Šventojo Kapo ir atkeršyti musulmonams, o čia gyvena žydai, kurie Jį (Kristų) nužudė ir prikalė jį prie kryžiaus. Pirma atkeršykime jiems ir juos išnaikinkime, kad jie nebebūtų tauta arba pasidarytų kaip mes ir atsiverstų... Ir pakilo priešai ir engėjai prieš žydus, kurie buvo savo namuose, ir juos išžudė, vyrus, moteris, vaikus, jaunuolius ir senelius. Jie griovė namus, plėšė ir grobė. Jie paėmė šventąją Torą, mindė purvyne ir draskė ją.

ŠALTINIS D (Religijų paplitimas XI a. pab.)

Šaltinis D