Šaltiniai ir literatūra

Allan J. ir kt. Pasaulio religijos. Vilnius: Alma littera, 1994.

Antikos žodynas. Vilnius: Alma littera, 1998.

Asadauskienė N. ir kt. Istorijos žodynas. Vilnius: Vaga, 2003.

Bakonis E., Janušas J. Lietuva ir pasaulis. Istorijos vadovėlis XI klasei. Kaunas: Šviesa, 2001.

Biunaras P. F. ir kt. Istorija 1. Vilnius: Baltos lankos, 1994.

Biunaras P. F. ir kt. Istorija 2. Vilnius: Baltos lankos, 1995.

Biunaras P. F. ir kt. Istorija 3. Vilnius: Baltos lankos, 1995.

Brazauskas J., Jurkevičius S., Petrauskis K. Naujųjų amžių istorija: vadovėlis 9 klasei. Vilnius: Kronta, 2000.

Gečas A. ir kt. Lietuva ir pasaulis. Istorijos vadovėlis XII klasei. Kaunas: Šviesa, 2001.

Jokimaitis R. ir kt. Pasaulio ir Lietuvos istorija. VI-XVIII amžiai: vadovėlis 8 klasei. Vilnius: Kronta, 1999.

Kasperavičius A., Jokimaitis R. Naujausiųjų laikų istorija. Vilnius: Kronta, 1998.

Lietuviškoji tarybinė enciklopedija. Vilnius: Mokslas, 1976. T1-12.

Mokyklinis istorijos žinynas. Sud. Kristina Ponelienė. Kaunas: Šviesa, 2002.

Šetkus B., Pobedinska L. Senovės istorija. Vilnius: Kronta, 1998.

Tarptautinių žodžių žodynas. Vilnius: Alma littera, 2003.

Visuotinė lietuvių enciklopedija. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2001-2015.

Vitkus G. Politologija XI-XII klasėms. Vilnius: Danielius, 1998.

Gimtoji istorija. Nuo 7 iki 12 klasės.

Vikipedija.

Visuotinė Lietuvių enciklopedija.

 

Vasario 21

Tarptautinė gimtosios kalbos diena

Ši diena istorijoje:

1574 m. Krokuvoje Henrikas Valua karūnuotas Lenkijos ir Lietuvos karaliumi.

Mykolas Sleževičius
Mykolas Sleževičius

1882 m. Drembliuose (dab. Raseinių r.) gimė Mykolas Sleževičius, trijų Lietuvos vyriausybių vadovas, Nepriklausomybės kovų organizatorius, advokatas. Mirė 1939 m.

1920 m. Prūsų Lietuvos Tautinė Taryba kreipėsi į Lietuvos vyriausybę ir Antantės valstybes, ragindama imtis veiksmų Klaipėdos krašto prijungimui prie Lietuvos.

*

1848 m. Karlas Marksas ir Frydrichas Engelsas publikavo „Komunistų partijos manifestą“.

Apsilankykite

emokykla
Gimtoji istorija
imo
ugdome
Orbis Lituaniae
edtech
istidom
istidom
Visuotinė lietuvių enciklopedija

Knygynuose

Istorijos egzamino gidas

Mokausi svarankiškai