Mažosios Lietuvos gyventojų genocido diena

Pasaulinė maisto diena

Tarptautinė Boso diena

Ši diena istorijoje:

Antanas Gustaitis
Šaltinis: https://commons.wikimedia.org
Antanas Gustaitis

1941 m. Maskvos Butyrkų kalėjime sušaudytas Antanas Gustaitis, Lietuvos karo aviacijos vadas, aviakonstruktorius. Gimė 1898 m.

1947 m. Vilniuje mirė Balys Sruoga, poetas, rašytojas, dramaturgas. Gimė 1896 m.

*

1793 m. giljotinuota Marija Antuanetė, Prancūzijos karalienė. Gimė 1755 m.

1978 m. Karolis Juzefas Voityla išrinktas popiežiumi (popiežius Jonas Paulius II).