Mažosios Lietuvos gyventojų genocido diena

Pasaulinė maisto diena

Tarptautinė Boso diena

Ši diena istorijoje:

1941 m. Maskvos Butyrkų kalėjime sušaudytas Antanas Gustaitis, Lietuvos karo aviacijos vadas, aviakonstruktorius. Gimė 1898 m.

1947 m. Vilniuje mirė Balys Sruoga, poetas, rašytojas, dramaturgas. Gimė 1896 m.

*

1793 m. giljotinuota Marija Antuanetė, Prancūzijos karalienė. Gimė 1755 m.

1978 m. Karolis Juzefas Voityla išrinktas popiežiumi (popiežius Jonas Paulius II).