Tarptautinė projektų valdymo diena

Ši diena istorijoje:

1879 m. Pažiegėje (dab. Zarasų r.) gimė Kazimieras Būga, kalbininkas, profesorius. Mirė 1924 m.

1906 m. Vilniuje įvyko Miko Petrausko lietuviškos operos „Birutė“ premjera.

1940 m. Sovietų Sąjungos Aukščiausiosios Tarybos įstatymu Lietuvai grąžinti Druskininkai, Šalčininkai ir Švenčionys.

Jonas Šliūpas
Šaltinis: https://commons.wikimedia.org
Jonas Šliūpas

1944 m. mirė Jonas Šliūpas, lietuvių tautinio atgimimo veikėjas, aušrininkas, leidėjas ir spaustuvininkas, literatūros istorikas, sociologas, medikas.

*

1893 m. Sankt Peterburge mirė rusų kompozitorius Piotras Čaikovskis.

1991 m. Rusijos prezidentas Borisas Jelcinas pasirašė įsaką dėl SSKP ir RSFSR komunistų partijos veiklos nutraukimo.