Europos sveikos mitybos diena
Pasaulinė miestų planuotojų diena

Ši diena istorijoje:

1784 m. Šiauruose (dab. Baltarusija) gimė Teodoras Narbutas, istorikas romantikas, 9 tomų „Lietuvių tautos istorijos“ autorius. Mirė 1864 m.

1953 m. Vladimiro (Rusija) kalėjime mirė Mečislovas Reinys, katalikų dvasininkas, arkivyskupas, profesorius, diplomatas, politikas. Gimė 1884 m.

1991 m. Taline įkurta Baltijos Asamblėja.

*

1793 m. Paryžiuje atidarytas Luvro muziejus.

1895 m. vokiečių fizikas Vilhelmas Rentgenas atrado vėliau jo vardu pavadintus elektromagnetinius spindulius.

1917 m. Rusijoje suformuota bolševikinė vyriausybė – Liaudies komisarų taryba, vadovaujama V. Lenino.

1922 m. prasidėjo „Alaus pučas“ Miunchene (Vokietija) – Adolfo Hitlerio bandymas įvykdyti valstybės perversmą.

Džonas Kenedis
Šaltinis: https://commons.wikimedia.org
Džonas Kenedis

1960 m. JAV prezidentu išrinktas Džonas Kenedis.

1986 m. Maskvoje mirė Viačeslavas Molotovas, SSRS politikas, užsienio reikalų liaudies komisaras, 1939 m. paruošęs ir pasirašęs sutartį su Vokietija, pagarsėjusią Molotovo ir Ribentropo pakto pavadinimu.