Tarptautinė kovos su fašizmu ir antisemitizmu diena

Ši diena istorijoje:

1799 m. Prancūzijoje įvykdytas Briumero 18-osios (pagal Prancūzijos revoliucinį kalendorių) perversmas. Napoleonas tapo Prancūzijos diktatoriumi (Pirmuoju konsulu).

1918 m. žlugo Vokietijos imperija, paskelbta Vokietijos respublika.

1923 m. Miunchene nesėkme baigėsi „Alaus pučas“ – nacistų, vadovaujamų A. Hitlerio, bandymas užgrobti valdžią.

Šarlis de Golis
Šaltinis: https://commons.wikimedia.org
Šarlis de Golis

1970 m. mirė Šarlis de Golis, Prancūzijos generolas, politikas, prezidentas (1958-1969 m.). Gimė 1890 m.

1989 m. griuvo Berlyno siena – atidarytas Rytų Berlyno gyventojų laisvas judėjimas į Vakarus.