Tarptautinė studentų diena

Ši diena istorijoje:

1904 m. Kiršuose (dab. Vilkaviškio r.) gimė poetė Salomėja Nėris (tikr. Bačinskaitė-Bučienė). Mirė 1945 m.

Kazys Škirpa
Šaltinis: https://commons.wikimedia.org
Kazys Škirpa

1940 m. Berlyne Lietuvos įgaliotasis ministras ir pasiuntinys Vokietijoje Kazys Škirpa įkūrė antisovietinio pasipriešinimo organizaciją Lietuvos aktyvistų frontą (LAF).

*

1558 m. Anglijos karaliene tapo Elžbieta I. Karūnuota 1559 m. sausio 15 d. Valdė iki mirties 1603 m.

1869 m. oficialiai atidaryta laivyba Sueco kanalu.

1989 m. Čekoslovakijoje prasidėjo „aksominė revoliucija“, kurios pradžia tapo studentų demonstracija.