Lietuvos kariuomenės diena

Ši diena istorijoje:

1793 m. Gardine baigė darbą paskutinis Abiejų Tautų Respublikos seimas.

Jonas Basanavičius
Šaltinis: https://commons.wikimedia.org
Jonas Basanavičius

1851 m. Ožkabaliuose (dab. Vilkaviškio r.) gimė dr. Jonas Basanavičius, lietuvių tautinio atgimimo patriarchas, istorikas, tautosakininkas, visuomenės veikėjas, gydytojas, 1918 m. Vasario 16-osios Akto signataras. Mirė 1927 m.

1881 m. Margiuose (dab. Naudžių k. Vilkaviškio r.) gimė Petras Rimša, skulptorius, grafikas, vienas Lietuvių dailės draugijos (1907) įkūrėjų. Mirė 1961 m.

1885 m. Vilniuje Gimė Stasys Šilingas, Lietuvos valstybės veikėjas, teisininkas, politikas. Mirė 1962 m.

1887 m. Bebrininkuose (dab. Vilkaviškio r.) gimė Vincentas Borisevičius, Lietuvos katalikų bažnyčios  veikėjas, prelatas (1928), vyskupas (1940). Sovietų nužudytas 1946 m.

1918 m. Pradėta kurti Lietuvos kariuomenė. Lietuvos Ministras Pirmininkas Augustinas Voldemaras pasirašė Apsaugos ministerijai įsakymą Nr. 1, kuriuo įkūrė Apsaugos Tarybą.

*

1859 m. Londono knygynuose pasirodė Čarlzo Darvino darbas „Rūšių kilmė“. Visas tiražas (1250 egz.) buvo išpirktas per dieną.