Tarptautinė solidarumo su Palestinos tauta diena

Ši diena istorijoje:

1830 m. Varšuvoje prasidėjo sukilimas prieš Rusijos valdžią.

1910 m. (pagal gimimo liudijimą 1911 m.) Lodzėje (Lenkija) gimė Antanas Škėma, prozininkas ir dramaturgas. Žuvo autokatastrofoje JAV 1961 m.

Adolfas Ramanauskas
Šaltinis: https://commons.wikimedia.org
Adolfas Ramanauskas

1957 m. Vilniuje sušaudytas Adolfas Ramanauskas (slap. Vanagas), Pietų Lietuvos partizanų srities vadas, LLKS Gynybos pajėgų vadas (nuo 1950). Gimė 1918 m. JAV.

*

1945 m. įkurta Jugoslavijos Socialistinė Federacinė Respublika. Gyvavo iki 1992 m.

1947 m. JTO Generalinė Asamblėja pritarė planui, kuriuo numatyta Palestinoje, Didžiosios Britanijos mandatinėje teritorijoje, įkurti arabų ir žydų valstybes.

2009 m. Šveicarijoje įvyko referendumas, kuriame 57,5 proc. piliečių pritarė siūlymui uždrausti naujų minaretų statybą.