Ši diena istorijoje:

1415 m. žemaičių delegacija buvo iškilmingai priimta Konstanco katedroje.

1522 m. Vilniaus seimas prisiekė, kad po Žygimanto Senojo mirties didžiuoju kunigaikščiu bus paskelbtas jo sūnus Žygimantas Augustas.

1905 m. prasidėjo Lietuvių suvažiavimas Vilniuje (Didysis Vilniaus Seimas). Baigėsi gruodžio 5 d.

1970 m. Čikagoje (JAV) mirė Mykolas Krupavičius, pedagogas, politikas, prelatas. Gimė 1885 m.

*

Rišeljė portretas
Šaltinis: https://commons.wikimedia.org
Rišeljė portretas

1642 m. Paryžiuje mirė dvasininkas, politikas, pirmasis karaliaus Liudviko XIII ministras, kardinolas Rišeljė. Gimė 1585 m.