Ši diena istorijoje:

Stepono Batoro portretas
Šaltinis: https://commons.wikimedia.org
Stepono Batoro portretas

1575 m. Varšuvoje karaliumi išrinktas Steponas Batoras.

1812 m. Rusijos armija, stumdama iš imperijos Napoleono kariuomenę, užėmė Kauną.

1934 m. Kaune prasidėjo Klaipėdos hitlerininkų teismo procesas. Tai buvo pirmoji Europoje byla prieš nacistus. Truko iki 1935 kovo 23 d., buvo teisiami 122 asmenys.

*

1542 m. šešių dienų amžiaus Marija Stiuart paskelbta Škotijos karaliene. Atsisakyti sosto ji buvo priversta 1567 m.

1911 m. norvegų keliautojas Roaldas Amundsenas pirmasis pasiekė Pietų ašigalį.

1939 m. Tautų Sąjunga dėl agresijos prieš Suomiją iš savo organizacijos pašalino SSRS.

1989 m. Maskvoje mirė Andrejus Sacharovas, sovietų fizikas, disidentas, Nobelio premijos laureatas. Gimė 1921 m.