Ši diena istorijoje:

Bronius Kazys Balutis
Šaltinis: https://commons.wikimedia.org
Bronius Kazys Balutis

1880 m. Seirijuose (dab. Lazdijų r.) gimė Bronius Kazys Balutis, diplomatas, politikas, visuomenininkas. Mirė 1967 m.

1964 m. Bostone (JAV) mirė poetas, vienas lietuvių simbolistinės poezijos pradininkų, Faustas Kirša. Gimė 1891 m.

1919 m. Sovietų Rusijos kariuomenė užėmė Vilnių.

*

1905 m. Rusijos-Japonijos karo metu kapituliavo Port Artūro tvirtovės garnizonas – 32 tūkst. rusų karių.

1949 m. 11 socialistinių Europos valstybių įkūrė Ekonominę savitarpio pagalbos tarybą (ESPT).