Valentino diena

Ši diena istorijoje:

1009 m. ryšium su Šv. Brunono žuvimu Kvedlinburgo miesto (Vokietija) analuose pirmą kartą paminėtas Lietuvos vardas.

1408 m. Vytautas Kauno miestui suteikė Magdeburgo (savivaldos) teisę.

Kazys Bizauskas
lt.wikipedia.org | © Lietuvos nacionalinis muziejus
Kazys Bizauskas

1893 m. Paviluoste (dab. Latvija) gimė Kazys Bizauskas, Lietuvos nepriklausomybės akto signataras, diplomatas, teisininkas, literatas, vienas Lietuvos banko steigėjų. NKVD sušaudytas 1941 m.

1907 m. Stebeikėliuose (dab. Pasvalio r.) gimė poetas Bernardas Brazdžionis. Mirė JAV 2002 m.

1990 m. Kaune tikintiesiems grąžinta Prisikėlimo bažnyčia.

*

1918 m. Rusijoje įvestas Grigaliaus kalendorius. Kita diena po sausio 31 d. buvo vasario 14-oji.

1945 m. amerikiečių ir anglų aviacija subombardavo Drezdeno miestą.

1956 m. Maskvoje prasidėjo istorinis XX-asis SSKP suvažiavimas (vyko iki vasario 25 d.), kuriame Nikita Chruščiovas paskelbė pranešimą apie Stalino asmenybės kultą.