Ši diena istorijoje:

1386 m. Lietuvos didysis kunigaikštis Jogaila vedė Lenkijos sosto įpėdinę Jadvygą.

1370 m. Rūdavos mūšyje kryžiuočiai, pasak vokiečių kronikų, sumušė Lietuvos kariuomenę.

1780 m. Tolminkiemyje (Prūsija, dab. Čistyje Prudy, Kaliningrado sr., Rusija) mirė Kristijonas Donelaitis, liuteronų kunigas, poetas, pasaulietinės lietuvių poezijos pradininkas. Gimė 1714 m.

Kazys Škirpa
lt.wikipedia.org nuotr.
Kazys Škirpa

1895 m. Namajūnuose (Pasvalio r.) gimė Kazys Škirpa, diplomatas, Lietuvių aktyvistų fronto įkūrėjas. Mirė 1979 m.

1946 m. vadovaujantis 1946 m. vasario 15 d. Sovietų Lietuvos vidaus reikalų liaudies komisaro J. Bartašiūno įsakymu dėl „buržuazinio nacionalistinio pogrindžio likvidavimo“, buvo pradėti partizanų šeimų trėmimai, trukę iki vasario 21 d.

*

1546 m. Eislebene (Vokietija) mirė teologas, protestantizmo pradininkas Martynas Liuteris. Gimė 1483 m.

1564 m. Romoje mirė Mikelandželas Buonarotis, renesanso dailininkas, skulptorius, architektas. Gimė 1475 m.