Tarptautinė nesmurtinės rezistencijos diena

Ši diena istorijoje:

1387 m. Jogaila paskelbė pirmąją privilegiją apsikrikštijusiems Lietuvos bajorams. Jie gavo nuosavybės teises į tėvonines žemes, teisę laisvai jomis disponuoti ir kt.

1810 m. Daugpilyje (dab. Latvija) mirė Martynas Počobutas-Odlianickis, LDK astronomas, matematikas, švietėjas. Gimė 1728 m.

1922 m. Vilniaus seimas priėmė nutarimą prijungti „Viduriniąją Lietuvą“ prie Lenkijos.

Vydūnas 1930 m.
de.wikipedia.org nuotr.
Vydūnas 1930 m.

1953 m. Detmolde (Vokietija) mirė Vydūnas (tikr. Vilhelmas Storosta), Mažosios Lietuvos lietuvių veikėjas, rašytojas, filosofas. Gimė 1868 m.

*

1816 m. Romoje įvyko Džoakino Rosinio operos „Sevilijos kirpėjas“ premjera.

1872 m. JAV patentuotas elektrinis liftas.