Ši diena istorijoje:

1418 m. Konstanco bažnytiniame susirinkime Kijevo ir Lietuvos stačiatikių metropolitas Grigorijus Camblakas kėlė stačiatikių ir katalikų bažnyčių unijos idėją.

*

Samuelis Koltas
en.wikipedia.org pav.
Samuelis Koltas

1836 m. amerikietis Samuelis Koltas gavo šešių užtaisų revolverio patentą.

1956 m. Nikita Chruščiovas XX SSKP suvažiavime pasakė kalbą „Apie asmens kultą ir jo pasekmes“.