Pasaulinė sveikatos diena

Ši diena istorijoje:

Alfonsas Moravskis
paneveziokrastas.pavb.lt
Alfonsas Moravskis

1868 m. Pažvėriniuose (dab. Panevėžio r.) gimė Alfonsas Moravskis, vienas Lietuvos socialdemokratų partijos steigėjų, ekonomistas, kraštotyrininkas. Mirė 1941 m.

1880 m. Būdviečiuose (dab. Vilkaviškio r.) gimė Vincas Mickevičius-Kapsukas, Lietuvos komunistų partijos vadovas ir organizatorius. Mirė 1935 m.

1882 m. Ažuožeriuose (Anykščių vls., dab. r.) gimė Antanas Vienuolis (tikr. Žukauskas), rašytojas, prozininkas, dramaturgas. Mirė 1957 m.

1907 m. Vilniuje Jono Basanavičiaus iniciatyva įvyko steigiamasis susirinkimas, kurio metu įkurta Lietuvių mokslo draugija.

*

1795 m. Prancūzijoje priimtas metrinės matų sistemos įstatymas.

1946 m. šiaurinėje Rytų Prūsijos dalyje SSRS Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo įsaku sukurta Rusijos Federacijos Kenigsbergo (vėliau – Kaliningrado) sritis.

2003 m. JAV kariuomenė užėmė Irako sostinę Bagdadą.