Ši diena istorijoje:

1876 m. Varšuvoje mirė Kajetonas Nezabitauskis, žemaičių lietuviškojo sąjūdžio veikėjas, bibliografas. Gimė 1800 m.

1879 m. Niūronyse (Anykščių r.) gimė Jonas Biliūnas, rašytojas, lietuvių literatūros klasikas. Mirė 1907 m.

1901 m. Šiauliuose gimė Vladas Karvelis, Lietuvos kariuomenės savanoris, brigados generolas, Raudonosios Armijos generolas majoras. Mirė 1980 m.

Bronius Pundzius
mazeikiumuziejus.lt
Bronius Pundzius

1959 m. Vilniuje mirė Bronius Pundzius, lietuvių skulptorius monumentalistas. Gimė 1907 m.

2006 m. Seime inicijuotas nepasitikėjimas Artūru Paulausku, po kurio jis nušalintas iš Seimo pirmininko posto.

*

1814 m. Prancūzijoje pasirašyta Fontenblo sutartis tarp Austrijos, Rusijos, Prūsijos iš vienos pusės ir Napoleono Bonaparto, kuria jis neteko Prancūzijos imperatoriaus valdžios ir buvo ištremtas į Elbos salą.

1945 m. JAV kariuomenė išlaisvino Buchenvaldo (Vokietija) koncentracijos stovyklos kalinius.