Ši diena istorijoje:

Konstantinas Olšauskas
šaltinis: commons.wikimedia.org
Konstantinas Olšauskas

1867 m. Burbaičiuose (dab. Plungės r.) gimė Konstantinas Olšauskas, kunigas, visuomenės veikėjas, knygnešys, prelatas. Nužudytas 1933 m.

1919 m. Vilniuje paskelbtas J. Pilsudskio pasirašytas atsišaukimas „Į buvusios Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės gyventojus“, kuris skelbė, kad „Lenkų kariuomenė atneša vidaus, tautinių ir tikybinių reikalų apsisprendimo laisvę“.

*

1509 m. Anglijos karaliumi tapo Henrikas VIII. Karūnuotas birželio 24 d. Valdė iki mirties 1547 m.

1724 m. Karaliaučiuje (dab. Kaliningradas, Rusija) gimė Imanuelis Kantas, filosofas, klasikinės vokiečių filosofijos ir kritinės filosofijos pradininkas. Mirė 1804 m.

1870 m. Simbirske (dab. Uljanovskas, Rusija), gimė Vladimiras Leninas (tikr. Uljanovas), Sovietų Rusijos įkūrėjas, Rusijos liaudies komisarų tarybos (vyriausybės) pirmininkas ir Komunistų partijos vadovas. Mirė 1924 m.

1915 m. Belgijoje, prie Ipro upės Vokietijos armija pirmą kartą panaudojo cheminį ginklą – mirtinas chloro dujas. Mirė apie 5 tūkst. prancūzų karių.

1994 m. Niujorke mirė Ričardas Niksonas, 37-asis JAV prezidentas (1969-1974). Gimė 1913 m.