Ši diena istorijoje:

1545 m. Karaliaučiuje mirė Stanislovas Rapolionis, vienas iš lietuvių raštijos pradininkų, pirmasis Karaliaučiaus universiteto teologijos profesorius. Gimė XVI a. pradžioje netoli Eišiškių.

1832 m. Rusijos caro Nikolajaus I dekretu uždarytas Vilniaus universitetas.

1863 m. Rusijos caras Aleksandras II paskyrė Michailą Muravjovą Vilniaus generalgubernatoriumi.

Antanas Tumėnas
nuotr. šaltinis: vle.lt
Antanas Tumėnas

1880 m. Kurkliečiuose (dab. Rokiškio r.). Gimė Antanas Tumėnas, teisininkas, Steigiamojo Seimo, I ir II Seimų narys, II Seimo pirmininkas (1923), ministras pirmininkas (1924-1925). Mirė 1946 m. Austrijoje.

*

1717 m. Vienoje gimė Marija Terezė, Šventosios Romos imperijos imperatorė. Mirė 1780 m.

1871 m. Vatikanas vienašališkai įjungtas į Italijos karalystės sudėtį. Galutinai Vatikano suvereniteto problema („Romos klausimas“) išspręsta tik 1929 m., pasirašius Lateranos susitarimus tarp fašistinės Italijos ir Šventojo sosto.

1930 m. Lysakeryje (prie Oslo, Norvegija) mirė Fritjofas Nansenas, norvegų keliautojas, okeanografas, Arkties tyrinėtojas. Gimė 1861 m.

1981 m. Vatikane įvykdytas pasikėsinimas į popiežių Joną Paulių II.