Pilietinio pasipriešinimo diena

Ši diena istorijoje:

1237 m. popiežius Grigalius IX sujungė Kalavijuočių ir Kryžiuočių ordinus.

1905 m. Rusijos imperatorius Nikolajus II pasirašė įsaką, kuriuo leidžiama Vakarų gubernijų mokyklose mokyti lietuvių ir lenkų kalbų dalykus.

1921 m. Rygoje Lietuva ir Latvija pasirašė sienos nustatymo sutartį.

1941 m. VKP(b) CK politinis biuras ir SSRS LKT priėmė nutarimą „Dėl socialiai svetimo elemento ištrėmimo iš Pabaltijo respublikų, Vakarų Ukrainos, Baltarusijos ir Moldavijos“.

Paskutinė Romo Kalantos nuotrauka 1972 m.
nuotr. šaltinis: kaunas.kasvyksta.lt
Paskutinė Romo Kalantos nuotrauka 1972 m.

1972 m. Kaune dėl Lietuvos laisvės susidegino Romas Kalanta. Mirė ankstų gegužės 15 d. rytą. Gimė 1953 m.

1993 m. Lietuva, Estija ir Slovėnija buvo priimtos į Europos demokratinių valstybių tarptautinę organizaciją – Europos Tarybą.

*

1646 m. Prancūzijos karaliumi tapo penkiametis Liudvikas XIV („Karalius Saulė“, karūnuotas 1654 m.), valdęs iki mirties 1715 m.

1948 m. paskelbta Izraelio valstybės Nepriklausomybės deklaracija.

1954 m. Švangau (Vokietija) mirė Heincas Vilhelmas Guderianas, Vokietijos kariuomenės generolas pulkininkas, karybos teoretikas, vienas žymiausių nacistinės Vokietijos karo vadų. Gimė 1888 m.