Tarptautinė šeimos diena

Steigiamojo Seimo susirinkimo diena

Ši diena istorijoje:

1845 m. Svolnoje (dab. Baltarusija) gimė Jonas Čerskis, keliautojas ir atradėjas, geologas, speleologas, paleontologas ir geografas, Sibiro tyrinėtojas. Mirė 1892 m.

1872 m. Šiauliuose gimė Marija Ivanauskaitė-Lastauskienė, viena iš seserų rašytojų, pasirašinėjusių Lazdynų Pelėdos slapyvardžiu. Mirė 1957 m.

 Gabrielė Petkevičaitė-Bitė
nuotr. šaltinis: delfi.lt
Gabrielė Petkevičaitė-Bitė

1920 m. Kauno miesto teatro rūmuose įvyko iškilmingas Steigiamojo Seimo posėdis. Jam pirmininkavo garsi Lietuvos visuomenės veikėja Gabrielė Petkevičaitė-Bitė.

1928 m. Kauno karo muziejaus sodelyje, pažymint Steigiamojo Seimo susirinkimo dieną, atidengta Juozo Zikaro „Laisvės“ statula.

1928 m. prezidentas Antanas Smetona paskelbė Lietuvos Valstybės Konstituciją.

1944 m. pradėta likviduoti Lietuvos Vietinė rinktinė.

*

1773 m. Koblence (Vokietija) gimė Klemensas Vencelis Lotaras fon Meternichas, Austrijos diplomatas ir politikas, vienas ryškiausių Vienos kongreso dalyvių. Mirė 1859 m.

1934 m. Latvijos ministras pirmininkas Karlis Ulmanis, tariamai norėdamas apsaugoti šalį nuo perversmo, rengiamo dešiniųjų ekstremistų, paleido Saeimą ir įvedė autoritarinį valdymą.