Ši diena istorijoje:

Stasys Šalkauskis
commons.wikimedia.org
Stasys Šalkauskis

1886 m. Ariogaloje (dab. Raseinių r.) gimė Stasys Šalkauskis, filosofas, Lietuvių katalikų mokslo akademijos steigimo iniciatorius, paskutinis tarpukario VDU rektorius. Mirė 1941 m.

1894 m. Totoriškiuose (dab. Švedukalnis, Kupiškio r.) gimė Petras Kubiliūnas, Lietuvos generolas leitenantas, nacių okupacijos metais – Pirmasis generalinis tarėjas. Sušaudytas 1946 m.

1922 m. Medginuose (dab. Joniškio r.) gimė Jonas Avyžius, rašytojas, publicistas, politikas, LR Seimo narys (1996-1999). Mirė 1999 m.

1945 m. netoli Simno, Kalniškės miške įvyko didžiausias partizaninio karo mūšis Lietuvoje. Partizanų pajėgos, vadovaujamos Jono Neifaltos-Lakūno, pralaužė NKVD kariuomenės apsupties žiedą.

*

1703 m. Paryžiuje mirė Šarlis Pero, prancūzų rašytojas, poetas ir kritikas. Gimė 1628 m.

1849 m. Karlas Marksas už revoliucinio laikraščio „Neue Rheinische Zeitung“ leidimą išsiųstas iš Prūsijos.

1920 m. popiežius Benediktas XV paskelbė šventąja 1431 m. inkvizicijos nuteistą ir sudegintą ant laužo Žaną D’Ark.

1943 m. žiauriai numalšintas Varšuvos geto žydų sukilimas.

1966 m. Kinijos komunistinė valdžia, vadovaujama Mao Dzeduno, nutarė pradėti „kultūrinę revoliuciją“. Represijos tęsėsi iki 1976 m.