Tarptautinė muziejų diena

Ši diena istorijoje:

1919 m. Kaune įkurta Lietuvos sporto sąjunga.

1929 m. Kaune įkurta Lietuvos istorijos draugija.

1972 m. Kaune gegužės 18-19 d. vyko politinės demonstracijos, buvo suimti 402 žmonės.

1989 m. Lietuvos SSR Aukščiausioji Taryba priėmė konstitucines pataisas, skelbiančias Lietuvos įstatymų viršenybę SSRS įstatymų atžvilgiu bei deklaraciją dėl Lietuvos SSR valstybinio suvereniteto.

*

Napoleono Bonaparto portretas
Šaltinis: commons.wikimedia.org
Napoleono Bonaparto portretas

1804 m. Napoleonas Bonapartas paskelbtas Prancūzijos imperatoriumi.

1868 m. Carskoje Selo (Rusija) gimė Nikolajus II, paskutinysis Rusijos imperatorius (1894-1917), bolševikų sušaudytas kartu su šeima 1918 m.

1920 m. Vadovicuose (Lenkija) gimė Jonas Paulius II (tikr. Karolis Juzefas Voityla), popiežius (1978-2005), savo veikla žymiai prisidėjęs prie Šaltojo karo pabaigos.  Mirė 2005 m.