Pasaulinė kultūrų puoselėjimo diena

Ši diena istorijoje:

1563 m. Ragainėje mirė Martynas Mažvydas, lietuvių raštijos pradininkas, pirmosios lietuviškos knygos parengėjas. Gimė apie 1510 m.

Jono Sobieskio portretas
Šaltinis: commons.wikimedia.org
Jono Sobieskio portretas

1674 m. Lenkijos karaliumi ir Lietuvos didžiuoju kunigaikščiu išrinktas Jonas Sobieskis. Valdė iki mirties 1696 m.

1915 m. Vilniuje įkurta Lietuvių draugija nukentėjusiems nuo karo šelpti.

1939 m. atidaryta Kauno sporto halė.

1941 m. LKP(b) CK biuras nutarė uždaryti visų tikybų dvasines seminarijas.

1947 m. VKP(b) CK priėmė nutarimą „Dėl kolūkių organizavimo Lietuvos, Latvijos ir Estijos TSR“.

*

1471 m. Niurnberge (Vokietija) gimė Albrechtas Diureris, vokiečių tapytojas, grafikas bei matematikas. Mirė 1528 m.

1639 m. Paryžiuje mirė Tomazas Kampanela, italų filosofas, utopinio socializmo teorijos kūrėjas. Gimė 1568 m.

1904 m. Paryžiuje įsteigta tarptautinė futbolo federacija FIFA.