Ši diena istorijoje:

1404 m. gegužės 22-23 d. Racionžo taikos sutartimis Vytautas ir Jogaila pripažino Vokiečių ordino teises į Žemaitiją. Lenkija gavo teisę išsipirkti Dobrynę.

1788 m. Tureve (Lenkija) gimė Dezideras Adomas Chlapovskis, baronas, brigados generolas, vienas 1831 m. sukilimo Lietuvoje vadų. Mirė 1879 m.

1915 m. Sudeikiuose (dab. Utenos r.) gimė Juozas Girnius, vienas žymiausių lietuvių filosofų, kultūros ir visuomenės veikėjas. Mirė 1994 m. Bostone (JAV).

Martynas Jankus 1926 m.
Šaltinis: jankausmuziejus.lt
Martynas Jankus 1926 m.

1946 m. Flensburge (Vokietija) mirė Martynas Jankus, Mažosios Lietuvos spaustuvininkas, lietuvių tautinio sąjūdžio dalyvis, Tilžės akto signataras (1918). Gimė 1858 m.

1983 m. SSKP CK ir SSRS Ministrų taryba priėmė nutarimą „Dėl papildomų priemonių, gerinant rusų kalbos mokymą sąjunginių respublikų vidurinėse mokyklose ir kitose mokymo įstaigose“.

*

1618 m. prasidėjo Trisdešimties metų karas Europoje.

1707 m. Rashulte (Švedija) gimė Karlas Linėjus, švedų gamtininkas, įvedęs dvigubus lotyniškus giminės ir rūšies pavadinimus, sukūręs augalijos ir gyvūnijos klasifikavimo sistemas. Mirė 1778 m.

1886 m. Berlyne mirė Francas Leopoldas fon Rankė, Prūsijos istorikas, vienas iš mokslinės istoriografijos pradininkų. Gimė 1795 m.

1945 m. Liuneburge (Vokietija) nusižudė Heinrichas Himleris, nacistinės Vokietijos reichsleiteris (1933-1945), SS reichsfiureris (1929-1945), vidaus reikalų ministras (1943-1945), Reicho saugumo vyriausiosios valdybos (RSHA) viršininkas. Gimė 1900 m.

1949 m. įkurta Vokietijos Federacinė Respublika su sostine Bona.