Ši diena istorijoje:

Mikalojaus Radvilos Juodojo portretas
Šaltinis: commons.wikimedia.org
Mikalojaus Radvilos Juodojo portretas

1565 m. Lukiškėse mirė Mikalojus Radvila Juodasis, LDK didysis maršalka (1544-1565), LDK kancleris (1550-1565), Vilniaus vaivada (1551-1565) ir LDK vietininkas Livonijoje (nuo 1561). Gimė 1515 m.

1877 m. Čerėjos dvare (dab. Baltarusija) gimė Oskaras Milašius, lietuvių kilmės prancūzų poetas. Mirė 1939 m. Prancūzijoje.

1939 m. naujoje Kauno sporto halėje baigėsi Europos vyrų krepšinio čempionatas, kuriame Lietuvos komanda antrą kartą tapo Europos čempione.

2000 m. Kaune mirė Vincentas Sladkevičius, disidentas, dvasininkas, Kauno arkivyskupas (1989-1995), kardinolas (1988). Gimė 1920 m.

1959 m. SSKP CK plenumas priėmė nutarimą „Dėl Lietuvos KP CK darbo su kadrais“. Jame LTSR vadovybė kritikuota dėl „besaikio lietuviškų kadrų kėlimo į vadovaujančius postus“.

1982 m. Vilniuje mirė Motiejus Šumauskas, Lietuvos TSR partinis veikėjas, LTSR Ministrų tarybos pirmininkas (1956-1967), LTSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo pirmininkas (1967-1975). Gimė 1905 m.

*

1871 m. po savaitę trukusių mūšių nustojo gyvavusi Paryžiaus komuna.

1964 m. įkurta Palestinos Išsivadavimo Organizacija (PIO).

1987 m. 19-metis vokietis Matijas Rustas privačiu lėktuvu, nepastebėtas prasmukęs pro sovietinę priešlėktuvinės gynybos sistemą, iš Helsinkio atskrido į Maskvą ir nusileido Raudonojoje aikštėje.