Pasaulinė kovos prieš dirbančius vaikus diena

Ši diena istorijoje:

1794 m. Tadas Kosciuška vadovauti sukilimui Lietuvoje paskyrė LDK Centro Deputaciją (veikė iki rugsėjo 19 d.).

1926 m. pradėjo veikti Kauno radijo stotis. 19 val. ji pradėjo pirmąją transliaciją Lietuvoje: „Alio, alio! Lietuvos radijas, Kaunas“.

1995 m. Lietuva pasirašė Asociacijos sutartį su Europos Sąjunga. Sutartis įsigaliojo 1998 m.

*

1937 m. Rusijoje, baigus „Tuchačevskio bylą“, naktį į birželio 12 d. sušaudyti sovietų karo vadai Michailas Tuchačevskis, Vytautas Putna, Jeronimas Uborevičius, Jona Jakiras, Augustas Korkas ir kt.

Borisas Jelcinas
Šaltinis: https://yeltsin.ru
Borisas Jelcinas

1991 m. Rusijos Federacijos prezidentu išrinktas Borisas Jelcinas.