Gedulo ir vilties diena

Pasaulinė kraujo donoro diena

Ši diena istorijoje:

1634 m. Polianovkoje sudaryta taika tarp Lenkijos ir Lietuvos valstybės bei Rusijos. Ji užbaigė Smolensko karą (1632-1634), Rusija atsisakė pretenzijų į Smolenską.

1792 m. prorusiška LDK generalinė laisvoji konfederacija su Rusijos kariuomenės parama užėmė Vilnių.

Jokūbas Šernas
Šaltinis: http://web1.mab.lt/
Jokūbas Šernas

1888 m. Jasiškiuose (dab. Biržų r.) gimė Jokūbas Šernas, teisininkas, politikas, 1918 m. Vasario 16-osios Akto signataras. Mirė 1926 m.

1940 m. SSRS vyriausybė įteikė Lietuvai ultimatumą. Jame Lietuvos buvo reikalaudama sudaryti naują Vyriausybę bei įsileisti į šalį papildomą sovietų kariuomenės kontingentą.

1941 m. sovietiniai okupantai pradėjo pirmuosius masinius Lietuvos gyventojų trėmimus (birželio 14-18 d.).

1943 m. Panevėžyje mirė Gabrielė Petkevičaitė-Bitė, rašytoja, publicistė, daraktorė, knygnešė, visuomenės veikėja. Gimė 1861 m.

1949 m. Augsburge (Vokietija) Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto iniciatyva priimta ir leidinyje „Pasaulio lietuvių bendruomenė“ paskelbta Lietuvių charta – lietuvio sąžinės kodeksas.

1978 m. įsteigta Lietuvos laisvės lyga – pogrindinė antisovietinė Lietuvos organizacija.

*

1939 m. Sovietų Sąjungoje paskelbta apie genetikos prieštaravimą marksizmui.

1985 m. Belgija, Liuksemburgas, Nyderlandai, Prancūzija ir Vokietija pasirašė Šengeno susitarimą, kuriuo susitarė panaikinti bet kokią per jas keliaujančių asmenų kontrolę.

1995 m. čečėnų kovotojai, vadovaujami Šamilio Basajevo Budionovsko mieste (Rusija) užgrobė ligoninę ir iki birželio 19 d. įkaitais laikė jos ligonius ir personalą.