Ši diena istorijoje:

1819 m. Daujotuose (dab. Raseinių r.) gimė Antanas Juška, kunigas, tautosakininkas, etnografas, leksikografas. Mirė 1880 m.

1823 m. Telšiuose Mirė Antanas Jackus Klementas, teisininkas, poetas, žemaičių lituanistinio sąjūdžio dalyvis. Gimė apie 1756 m.

1917 m. Rusijos lietuvių seimas Petrograde priėmė rezoliuciją, kuri skelbė, kad „visa etnografinė Lietuva privalo tapti nepriklausoma valstybe“.

*

1958 m. Budapešte „už valstybės išdavimą“ pakartas Imrė Nadis, Vengrijos Liaudie Respublikos Ministrų tarybos pirmininkas (1953-1955, 1956), politinių reformų iniciatorius, Vengrijos nacionalinis didvyris. Gimė 1896 m.

1963 m. į kosmosą raketa „Vostok 6“ pakilo pirmoji moteris – Valentina Tereškova. Kosmose ji praleido 70 valandų ir 50 minučių ir apsisuko aplink žemę 48 kartus.