Pasaulinė kovos su dykumų plitimu ir sausromis diena

Ši diena istorijoje:

1696 m. Vilanovoje (netoli Varšuvos) mirė Lenkijos karalius ir Lietuvos didysis kunigaikštis (nuo 1674) Jonas Sobieskis. Gimė 1629 m.

1793 m. Gardine pradėjo darbą paskutinis Lenkijos ir Lietuvos seimas.

1864 m. Vilniaus generalgubernatorius Michailas Muravjovas uždraudė spausdinti lietuviškus elementorius lotyniškomis raidėmis.

1880 m. Kretingoje gimė Vladas Antanas Nagius-Nagevičius, gydytojas, archeologas, muziejininkas, generolas leitenantas. Mirė 1954 m. Klivlende (JAV).

Justas Paleckis
Šaltinis: http://mkp.emokykla.lt/gimtoji/
Justas Paleckis

1940 m. sudaryta prorusiška Sovietų Lietuvos „liaudies vyriausybė“, vadovaujama Justo Paleckio.

*

1789 m. Prancūzijos Generaliniai luomai trečiojo luomo iniciatyva pasiskelbė Nacionaliniu susirinkimu, taip siekdami iškelti ir įgyvendinti tautos suvereniteto principą.

1866 m. prasidėjo Prūsijos karas su Austrija.

1876 m. Rusijos imperijos vidaus reikalų ministerija uždraudė spausdinti mokomąsias ir mokslo populiarinimo knygas ukrainiečių kalba.

1953 m. Vokietijos Demokratinėje Respublikoje numalšintas liaudies sukilimas prieš komunistinį režimą.