Ši diena istorijoje:

1572 m. Knišine (Lenkija) mirė Žygimantas Augustas, Lietuvos didysis kunigaikštis (1529-1572) ir Lenkijos karalius (1548-1572), paskutinysis Lietuvos valdovas iš Gediminaičių dinastijos. Gimė 1520 m.

Leono Sapiegos portretas
Šaltinis: commons.wikimedia.org
Leono Sapiegos portretas

1633 m. Vilniuje mirė Leonas Sapiega, LDK kancleris (1589-1623), Vilniaus vaivada (nuo 1623), LDK didysis etmonas (nuo 1625). Prisidėjo prie LDK Vyriausiojo Tribunolo įkūrimo (1581), vadovavo III Lietuvos Statuto (1588) rengimui. Gimė 1557 m.

1840 m. Vilniaus gubernijoje galutinai įvesta Rusijos teisė ir panaikintas Lietuvos Statutas, veikęs nuo 1529 m.

1904 m. Kampiškėse (dab. Kauno r.) gimė poetas Jonas Aistis-Aleksandravičius. Mirė 1973 m. Vašingtone.

1945 m. Jaskoniškių k. (Dusetų vlsč., Zarasų r.) žuvo Mykolas Kazanas, Tėvynės apsaugos rinktinės savanoris, partizanas, „Lokio“ rinktinės vadas. Gimė 1925 m.

1945 m. Maskvoje mirė poetė Salomėja Nėris (tikr. Bačinskaitė-Bučienė). Gimė 1904 m.

1954 m. Springfilde (JAV) mirė Vincas Krėvė-Mickevičius, rašytojas, marionetinės „Liaudies vyriausybės“ (1940) paskirtas ministro pirmininko pavaduotoju ir užsienio reikalų ministru, vėliau ėjo Ministro pirmininko pareigas, bet greitai iš jų pasitraukė. Gimė 1882 m.

1999 m. Vilniuje mirė Jonas Avyžius, rašytojas, publicistas, Sovietų Lietuvos nusipelnęs kultūros veikėjas. Gimė 1922 m.

*

1807 m. Nemune, netoli Tilžės, Rusijos imperatorius Aleksandras I ir Prancūzijos imperatorius Napoleonas I sudarė Tilžės taiką. Pagal ja buvo įkurta nuo Prancūzijos priklausoma Varšuvos kunigaikštystė, į kurią įėjo Lietuvos Užnemunė.

1923 m. Azerbaidžano SSR teritorijoje įkurta autonominė Kalnų Karabacho sritis.

1944 m. Armija Krajova pradėjo operaciją „Aušros vartai“, kuria siekė iš vokiečių atkovoti Vilnių.