Ši diena istorijoje:

1500 m. mūšyje prie Vedrošos upės (Rusija) rusų kariuomenė sumušė Lietuvos pajėgas. Į nelaisvę paimtas kariuomenės vadas Konstantinas Ostrogiškis.

1812 m. Lietuvos vyriausybės komisija ir vilniečiai patvirtino uniją su Lenkija ir prisidėjo prie Varšuvos konfederacijos.

1920 m. Raudonoji armija išstūmė lenkus iš Vilniaus.

1940 m. liepos 14-15 d. vyko „Liaudies seimo“ rinkimai.

1944 m. Sovietų Sąjungos okupuotoje Lietuvoje pradėjo veikti sovietinė vyriausybė, kuri įsikūrė prieš dieną Raudonajai armijai užėmus Vilnių.

Ignas Jonynas
Šaltinis: https://www.vle.lt
Ignas Jonynas

1954 m. Kaune mirė Ignas Jonynas, istorikas, diplomatas. Gimė 1884 m.

*

1789 m. sukilę Paryžiaus gyventojai užėmė Bastilijos tvirtovę.

1933 m. Vokietijoje nacionalsocialistai uždraudė visas opozicines partijas.