Ši diena istorijoje:

Tomo Zano portretas
Šaltinis: commons.wikimedia.org
Tomo Zano portretas

1855 m. Kohačynėje (prie Oršos, dab. Baltarusija) mirė Tomas Zanas, rašytojas, visuomenės veikėjas. Gimė 1796 m.

1941 m. Kaune nacistai sušaudė Vytautą Montvilą, komunistus šlovinusį poetą, vertėją. Gimė 1902 m. Čikagoje (JAV).

1944 m. okupacinės Sovietų Lietuvos komunistų partijos (LKP) Centro komitetas nutarė sukurti ginkluotus naikinamuosius batalionus „fašistinių okupantų paliktiems diversantams įveikti“.

1957 m. Kaune mirė Marija Ivanauskaitė-Lastauskienė, viena iš seserų rašytojų, pasirašinėjusių Lazdynų Pelėdos slapyvardžiu. Gimė 1872 m.

1961 m. įsteigta Lietuvos SSR kraštotyros draugija – vienintelė kraštotyrininkų organizacija SSRS.

1994 m. Lietuvos Seimas priėmė įstatymą, pagal kurį Lietuvos teritorija padalinta į 10 apskričių.

*

1834 m. Paryžiuje gimė Edgaras Dega, dailininkas impresionistas. Mirė 1917 m.

1870 m. Prancūzija paskelbė karą Prūsijai.

1900 m. Paryžiuje atidarytas metropolitenas.

1930 m. Suomijos vyriausybė į SSRS deportavo Suomijos komunistų partijos lyderius.