Ši diena istorijoje:

Ignoto Jokūbo Masalskio portretas
Šaltinis: https://commons.wikimedia.org
Ignoto Jokūbo Masalskio portretas

1729 m. liepos 22 d. (ar liepos 30 d.) Olekšicuose (Gardino sr., dab. Baltarusija) gimė Ignotas Jokūbas Masalskis, Vilniaus vyskupas (1762-1794), pirmasis Edukacinės komisijos pirmininkas, sukilėlių apkaltintas valstybės išdavyste ir nužudytas Varšuvoje 1794 m.

1793 m. Gardine ATR sudarė sutartį su Rusija, patvirtinančią antrąjį Lenkijos ir Lietuvos padalijimą.

1807 m. Napoleonas Drezdene išleido Varšuvos kunigaikštystės (į ją įėjo ir Lietuvos Užnemunė) Konstitucinį statutą, kuris panaikino baudžiavą ir paskelbė visų piliečių lygybę prieš įstatymus.

1870 m. Skrebotiškyje (dab. Pasvalio r.) gimė Antanas Jaroševičius, dailininkas, pedagogas. Mirė 1956 m.

1940 m. marionetinis „Liaudies seimas“ paskelbė žemę valstybės nuosavybe.

1989 m. LSSR Ministrų Taryba priėmė nutarimą „Dėl Kauno Vytauto Didžiojo universiteto atkūrimo“.

1992 m. Vašingtone mirė Antanas Vaičiulaitis, Lietuvos diplomatas, rašytojas, vertėjas. Gimė 1906 m.

*

1983 m. Lenkijoje atšaukta karo padėtis, kuri buvo įvesta 1981 m. kovojant su „Solidarumo“ profsąjungų susivienijimu.

2011 m. Norvegijoje, surengęs du teroro aktus, nacionalistas A. Breivikas nužudė 77 žmones.