Ši diena istorijoje:

Stanislovo Augusto Poniatovskio portretas
Šaltinis: https://commons.wikimedia.org
Stanislovo Augusto Poniatovskio portretas

1792 m. prie Targovicos konfederacijos prisijungė ATR karalius Stanislovas Augustas Poniatovskis. Tai reiškė Ketverių metų seimo reformų ir Gegužės 3-osios Konstitucijos atsisakymą.

1940 m. marionetinis „Liaudies seimas“ paskelbė bankų ir stambiosios pramo­nės nacionalizavimo deklaraciją.

1970 m. Vilniuje mirė Petras Biržys (slap. Pupų Dėdė), literatas, Lietuvos kariuomenės savanoris, kraštotyrininkas. Gimė 1896 m.

*

1951 m. kalėjime mirė Filipas Petenas, Prancūzijos maršalas, 1940-1944 metais vadovavęs Viši režimui neokupuotoje Prancūzijos dalyje, o po karo už bendradarbiavimą su naciais nuteistas kalėti iki gyvos galvos.

1974 m. Graikijoje nuversta „juodųjų pulkininkų“ diktatūra (1967-1974).