Ši diena istorijoje:

1320 m. Medininkų žemės kariuomenė sumušė į kraštą įsiveržusią Kryžiuočių ordino kariuomenę, vadovaujamą Ordino maršalo Heinricho Plockės.

1919 m. Antantės atstovai nustatė antrąją Lietuvos-Lenkijos demarkacijos liniją, kuri galiojo iki 1920 m. spalio 7 d. Suvalkų sutarties pasirašymo.

1991 m. Kaune prasidėjo Ketvirtosios pasaulio lietuvių sporto žaidynės.

*

1841 m. Piatigorske (Rusija) dvikovoje žuvo rusų poetas Michailas Lermontovas. Gimė 1814 m.

1953 m. JAV, Kinijos Liaudies Respublikos ir Šiaurės Korėjos atstovams pasirašius sutartį dėl paliaubų ir demilitarizuotos zonos sukūrimo baigėsi Korėjos karas.

Austrijos okupacines zonos
Šaltinis: http://www.austrianphilately.com/austriahist/index.htm
Okupacinės zonos Austrijoje 1945 m.

1955 m. po 17 metų trukusios okupacijos penkios valstybės ratifikavo sutartį dėl Austrijos nepriklausomybės.

1990 m. Baltarusijos SSR Aukščiausioji Taryba paskelbė Deklaraciją apie valstybės suverenitetą.