Ši diena istorijoje:

1812 m. Varšuvoje gimė Juzefas Ignacas Kraševskis, lenkų rašytojas ir istorikas, tyrinėjęs Lietuvos istoriją, mitologiją ir tautosaką. Mirė 1887 m.

1922 m. Lietuva ir JAV užmezgė diplomatinius santykius.

1948 m. įkurtas Trakų kraštotyros (dab. istorijos) muziejus.

1960 m. Vilniuje mirė Konstantinas Jablonskis, Lietuvos teisės istorikas, teisininkas, kalbininko Jono Jablonskio sūnus. Gimė 1892 m.

1972 m. Kaune mirė Balys Buračas, pedagogas, fotografas, etnografas, kraštotyrininkas. Gimė 1897 m.

*

1741 m. Vienoje mirė Antonijus Vivaldis, italų kompozitorius, smuikininkas virtuozas, dirigentas, pedagogas, dvasininkas, labiausiai išgarsėjęs koncertiniu ciklu smuikui ir orkestrui „Metų laikai“. Gimė 1678 m.

1750 m. Leipcige (dab. Vokieija) mirė Johanas Sebastianas Bachas, vokiečių kompozitorius ir vargonininkas. Gimė 1685 m.

Maksimilejno Robespjero portretas
Šaltinis: https://commons.wikimedia.org
Maksimiljeno Robespjero portretas

1794 m. kartu su keturiais bendražygiais giljotinuotas Maksimiljenas Robespjeras, vienas ryškiausių Didžiosios Prancūzijos revoliucijos veikėjų. Gimė 1758 m.

1821 m. buvusi Ispanijos kolonija Peru paskelbė savo nepriklausomybę.

1914 m. Austrija-Vengrija, reaguodama į sosto įpėdinio Franco Ferdinando nužudymą Sarajeve 1914 m. birželio 28 d., paskelbė karą Serbijai. Prasidėjo Pirmasis pasaulinis karas.