Ši diena istorijoje:

1252 m. Kuršo vyskupas Henrikas sudarė sutartį su Vokiečių ordino vietininku Livonijoje, kuria numatyta Nemuno ir Dangės upių santakoje statyti pilį ir prie jos per dvejus metus įkurti miestą.

1514 m. Rusijos kariuomenė įveikė LDK valdomo Smolensko įgulą; miestas buvo galutinai prijungtas prie Rusijos.

Žygimanto Augusto portretas
Šaltinis: https://commons.wikimedia.org
Žygimanto Augusto portretas

1520 m. Krokuvoje (Lenkija) gimė Žygimantas Augustas, Lietuvos didysis kunigaikštis (1529-1572), Lenkijos karalius (1548-1572), paskutinis Lietuvos valdovas iš Gediminaičių dinastijos. Mirė 1572 m.

1922 m. Steigiamasis Seimas priėmė pirmąją nuolatinę Lietuvos Valstybės Konstituciją.

1935 m. įkurtas Lietuvos Respublikos karinis laivynas.

*

1798 m. Didžiosios Britanijos laivynas, vadovaujamas Lordo Nelsono, prie Nilo, Abukiro mūšyje, sumušė prancūzų laivyną ir sužlugdė jų planus užkariauti Artimuosius Rytus.

1894 m. prasidėjo Pirmasis Kinijos ir Japonijos karas dėl Korėjos, trukęs iki 1895 m. balandžio.

1914 m. Vokietija paskelbė karą Rusijai.

1944 m. vokiečių okupuotoje Lenkijoje prasidėjo Varšuvos sukilimas, trukęs 63 dienas.

1975 m. rugpjūčio 1 d. Helsinkyje susirinkusios JAV, Kanada ir 33 Europos valstybės pasirašė Baigiamąjį aktą.