Ši diena istorijoje:

1549 m. Čmieluve (Lenkija) gimė Mikalojus Kristupas Radvila Našlaitėlis, didikas, LDK rūmų maršalka (1559-1578), LDK didysis maršalka (1578-1580), Trakų vaivada (1590-1604), Vilniaus vaivada (nuo 1604), kartografas. Mirė 1616 m.

1924 m. Berlyne gimė Stasys Lozoraitis, diplomatas, visuomenės veikėjas, Lietuvos atstovas prie Šventojo Sosto (nuo 1970), Nepaprastasis ir įgaliotasis Lietuvos ambasadorius JAV (1991-1993) ir Italijoje (1994), kandidatas į Lietuvos prezidentus (1993). Mirė 1994 m.

*

Henriko Valua portretas
Šaltinis: https://commons.wikimedia.org
Henriko Valua portretas

1589 m. Sen Klu (Prancūzija, prie Paryžiaus) po rugpjūčio 1 d. įvykdyto pasikėsinimo mirė Henrikas Valua, ATR karalius ir Lietuvos didysis kunigaikštis (1573-1574), paskutinysis Valua dinastijos Prancūzijos karalius Henrikas III (1574-1589). Gimė 1551 m.

1830 m. Paryžiuje per „Liepos revoliuciją“ priverstas atsisakyti sosto karalius Karolis X.

1914 m. Vokietija okupavo Liuksemburgą ir pateikė ultimatumą Belgijai, reikalaudama leisti savo kariuomenei žygiuoti per jos teritoriją.

1934 m. mirus prezidentui Pauliui fon Hindenburgui, Adolfas Hitleris pasiskelbė Vokietijos fiureriu – vadovu, turinčiu aukščiausią politinę ir karinę valdžią.

1940 m. įkurta Moldavijos SSR.

1945 m. baigėsi Potsdamo konferencija, kurioje JAV prezidentas Haris Trumenas, SSRS vadovas Josifas Stalinas ir D. Britanijos premjeras Klementas Etlis susitarė dėl Vokietijos demilitarizavimo ir padalijimo, dėl Karaliaučiaus krašto perdavimo Sovietų Sąjungai.

1990 m. Irako kariuomenė įsiveržė į Kuveitą.