Ši diena istorijoje:

1492 m. Lietuvos didysis kunigaikštis Aleksandras pasirašė privilegiją bajorams, kuria nustatė Lietuvos didžiojo kunigaikščio ir Ponų tarybos kompetencijos ribas.

1920 m. Steigiamasis Seimas ratifikavo taikos sutartį su bolševikine Rusija, pasirašytą 1920 m. liepos 12 d.

1990 m. Kaune demontuoti paminklai Leninui ir Keturiems komunarams.

*

Šventoji Romos imperija XII-XIII a.
Šaltinis: https://istorijatau.lt
Šventoji Romos imperija XII-III a.

1806 m. reikalaujant Prancūzijos imperatoriui Napoleonui I, nustojo gyvuoti Šventoji Romos imperija ir įkurta Reino konfederacija – vokiečių kunigaikščių sąjunga.

1825 m. Ispanijos kolonija Bolivija paskelbė savo nepriklausomybę.

1914 m. Austrija-Vengrija paskelbė karą Rusijai.

1940 m. Estija inkorporuota į Sovietų Sąjungą; pavadinta Estijos Tarybų Socialistine Respublika.

1945 m. Hirosimoje (Japonija) JAV karinis bombonešis numetė pirmąją pasaulyje atominę bombą „Mažylis“. Žuvo apie 100 tūkst. žmonių.