Ši diena istorijoje:

1492 m. Lietuvos didysis kunigaikštis Aleksandras pasirašė privilegiją bajorams, kuria nustatė Lietuvos didžiojo kunigaikščio ir Ponų tarybos kompetencijos ribas.

1920 m. Steigiamasis Seimas ratifikavo taikos sutartį su bolševikine Rusija, pasirašytą 1920 m. liepos 12 d.

1990 m. Kaune demontuoti paminklai Leninui ir Keturiems komunarams.

*

1806 m., reikalaujant Prancūzijos imperatoriui Napoleonui I, nustojo gyvuoti Šventoji Romos imperija.

1825 m. Ispanijos kolonija Bolivija paskelbė savo nepriklausomybę.

1914 m. Austrija-Vengrija paskelbė karą Rusijai.

1940 m. Estija „priimta“ į Sovietų Sąjungą ir tapo Estijos Tarybų Socialistine Respublika.

1945 m. Hirosimoje (Japonija) JAV karinis bombonešis numetė pirmąją pasaulyje atominę bombą „Mažylis“. Žuvo apie 100 tūkst. žmonių.