Ši diena istorijoje:

1581 m. Stepono Batoro vedama Lenkijos ir Lietuvos kariuomenė pasiekė Pskovą.

1704 m. Švedijos kariuomenė pradėjo Biržų pilies puolimą.

1941 m. nacistų okupuotoje Lietuvoje įsteigta generalinių tarėjų institucija.

Kazys Škirpa
Šaltinis: https://commons.wikimedia.org
Kazys Škirpa

1979 m. Vašingtone (JAV) mirė Kazys Škirpa, vienas pirmųjų Lietuvos Nepriklausomybės kovų karių savanorių, karininkas, Generalinio štabo viršininkas, diplomatas, Lietuvių aktyvistų fronto įkūrėjas. Gimė 1895 m.

*

1830 m. Šenbruno rūmuose (Austrija) gimė Pranciškus Juozapas I, Austrijos imperatorius (nuo 1848) ir Vengrijos karalius (nuo 1867). Mirė 1916 m.

1850 m. Paryžiuje mirė Onorė de Balzakas, prancūzų rašytojas, vienas žymiausių realistinio romano meistrų Vakarų Europoje. Gimė 1799 m.

1920 m. JAV Kongresas priėmė 19-ąją konstitucijos pataisą, suteikusią balsavimo teisę moterims.

1968 m. Varšuvos sutarties organizacijos šalių vadovai pritarė kariuomenės įvedimui į revoliucinę Čekoslovakiją.

1991 m. naktį Maskvoje prasidėjo pučas, vadovaujamas vadinamojo Valstybinio ypatingosios padėties komiteto (GKČP), kuris siekė išsaugoti griūvančią Sovietų Sąjungą.