Ši diena istorijoje:

1873 m. Vilniuje mirė Eustachijus Tiškevičius, grafas, istorikas, kolekcininkas, archeologas, Lietuvos archeologijos pradininkas, Vilniaus laikinosios archeologinės komisijos ir Vilniaus senienų muziejaus steigėjas. Gimė 1814 m.

1887 m. Starkonyse (dab. Kupiškio r.) gimė Kazys Šimonis, dailininkas tapytojas, pedagogas. Mirė 1978 m.

1919 m. Lietuvos kariuomenė galutinai išstūmė Sovietų Rusijos Raudonąją armiją iš Lietuvos ir išvadavo paskutinį bolševikų kontroliuotą miestą – Zarasus.

1940 m. Nepaprastoji „Liaudies seimo“ sesija priėmė Lietuvos TSR konstituciją.

*

1830 m. Belgijoje prasidėjo sukilimas, kurio metu paskelbta nepriklausomybė nuo Nyderlandų.

1900 m. Veimare (Vokietija) mirė Frydrichas Nyčė, vokiečių filosofas ir rašytojas, vienas žymiausių „gyvenimo filosofijos“ kūrėjų. Gimė 1844 m.

1941 m. jungtinė SSRS ir D. Britanijos kariuomenė įsiveržė į Iraną ir iki rugsėjo 17 d. jį okupavo.

1944 m. sąjungininkų kariuomenė išvadavo Paryžių.

1991 m. paskelbta Baltarusijos nepriklausomybė.