Vytauto Didžiojo karūnavimo ir Padėkos už Lietuvos nepriklausomybės ir laisvės apgynimą diena

Tarptautinė raštingumo diena

Ši diena istorijoje:

1430 m. planuota Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Vytauto karūnacija, kurią sutrukdė lenkai.

1514 m. Oršos (dab. Baltarusija) mūšyje Konstantino Ostrogiškio vadovaujama Lietuvos kariuomenė sutriuškino Maskvos kariuomenę.

Steponas Batoras prie Pskovo. Jano Mateikos paveikslas. 1871 m.
Šaltinis: https://ru.wikipedia.org
Steponas Batoras prie Pskovo. Jano Mateikos paveikslas. 1871 m.

1581 m. ATR valdovo Stepono Batoro vadovaujama Lietuvos ir Lenkijos kariuomenė Rusijoje pradėjo Pskovo tvirtovės puolimą.

*

1380 m. prie Nepriadvos ir Dono upių santakos įvykusiame Kulikovo mūšyje rusai, vadovaujami Dmitrijaus Ivanovičiaus (vėliau pavadinto Doniečiu), sutriuškino mongolus-totorius.

1504 m. Florencijos (Italija) publikai buvo pristatyta 5,17 m aukščio Mikelandželo skulptūra Dovydas.

1801 m. Sankt Peterburge pradėta Kazanės soboro statyba (baigta 1811 m.).

1841 m. Nelahozevese (netoli Prahos, dab. Čekija) gimė Antoninas Leopoldas Dvoržakas, čekų kompozitorius romantikas. Mirė 1904 m.

1941 m. prasidėjo vokiečių apsupto Leningrado (dab. Sankt Peterburgas) blokada, trukusi iki 1944 m. sausio mėn.

1944 m. į Paryžių ir Londoną buvo paleistos pirmosios vokiečių balistinės raketos V-2 (vok. Vergeltungswaffe-2 – keršto ginklas).